לוגו מפגש בתוך עיגול

מפגש ליווי והתפתחות לאימהות גרושות ופרודות

מפגש ליווי והתפתחות לאימהות גרושות ופרודות

בהנחיית אפרת כהן, עו"ס ומנחת סדנאות.

 בימי רביעי

 בעלות 100 ש"ח ל 6 מפגשים