לוגו מפגש בתוך עיגול

יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב

יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב

הרצאה רביעית בתכנית הורים של מפגש

על תהליך ההתבגרות הטבעי של ה נער/ה, על הבלבול שלנו ההורים למול שינויים אלה ועל המקום המשתנה שלנו כהורה בשלבים אלו של ילדינו