חגית-שני

חגית שני

קלינאית תקשורת מטפלת ומאבחנת, מנחת קבוצות מיומנויות חברתיות. מטפלת בקשיי שפה ודיבור, דחיקת לשון, גימגום