לוגו מפגש בתוך עיגול

בניה וחיזוק מעגל הביטחון אצל ילדינו

בניה וחיזוק מעגל הביטחון אצל ילדינו

מנגנוני ההתקשרות אצל הילדים, תלות ועצמאות בגיל הרך, כלים לחיזוק ופיתוח מעגל הביטחון.