לוגו מפגש בתוך עיגול
לוגו מפגש בתוך עיגול

אמנה קראיוונוב

עו"ס קלינית, התמחות בטיפול באומנות. עובדת עם ילדים והוריהם וטיפול במבוגרים. מנחה קבוצות באומנות.