לוגו מפגש בתוך עיגול

איילת ירדן

קלינאית תקשורת מטפלת ומאבחנת, מדריכה. מטפלת בקשיי שפה ודיבור, קבוצות שגיאות כתיב ומוכנות לכיתה א'.