לוגו מפגש בתוך עיגול

זמן ילד

זמן ילד

על משמעות הזמן בגיל הרך, מה משפיע על ההתפתחות והאם  לנו  יש איך להשפיע?

בונוס ?- הרמה נכונה ועבודה נכונה עם הגוף בזמן העבודה.