לוגו מפגש בתוך עיגול

השותפים שלנו

הפעילות במפגש מתקיימת הודות לתמיכה ושיתוף פעולה עם השותפים שלנו.

מועצה אזורית מטה בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין

מרכז גוונים חוסן

מרכז גוונים-חוסן

קופות החולים
שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית

לאומית שירותי בריאות

לאומית שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות

מאוחדת קופת חולים ושירותי בריאות

גופים מממנים
המוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי

משרד הרווחה והביטחון החברתי

משרד הרווחה והביטחון החברתי

משרד הביטחון

משרד הביטחון

תודות